طراحی چتروم

plan1

طراحي چت روم
آپديت رايگان
ثبت در ساماندهي
امنيت بالا و تضميني
20هزارتومان - ماهانه 10
ir دامنه
نصب جديد ترين ورژن ورژن
24 ساعته پشتيباني
آلمان (SSD) سرور
ندارد ايميل اختصاصي
ندارد قالب اختصاصي

plan2

آپديت رايگان
ثبت در ساماندهي
امنيت بالا و تضميني
40هزارتومان- ماهانه 10
ir دامنه
نصب جديد ترين ورژن ورژن
24 ساعته پشتيباني
آلمان (SSD) سرور
دارد ايميل اختصاصي
نيمه اختصاصي قالب

plan3

آپديت رايگان
ثبت در ساماندهي
امنيت بالا و تضميني
60هزارتومان- ماهانه 10
ir دامنه
نصب جديد ترين ورژن ورژن
24 ساعته پشتيباني
آلمان(SSD) سرور
دارد ايميل اختصاصي
اختصاصي قالب