قیمت ها شامل لایسنس نمیباشد.

vps1

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
2 گیگابایت رم اختصاصی
100 گیگابایت هارد اختصاصی
1 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر

vps2

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
4 گیگابایت رم اختصاصی
200 گیگابایت هارد اختصاصی
1 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر

vps3

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
6 گیگابایت رم اختصاصی
200 گیگابایت هارد اختصاصی
1 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر

vps4

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
8گیگابایت رم اختصاصی
200 گیگابایت هارد اختصاصی
1 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر